Biz Kimiz?

Biz kimiz?

Bizler, yüreği dostluktan yana olan, sevgiye, güzelliğe ve iyiliğe inanan, kardeşçe bir yaşamın hayalini kuran ve bu uğurda elinden geleni yapmaya gönüllü olan, kapıları herkese açık bir topluluğuz. Herkesin içinde saklı olduğuna inandığımız güzelliği ve aşkı, birbirimize yüreklerimizi açarak ve tüm yaşamı kucaklayarak inşa edebilmenin umudu ve heyecanı içindeyiz. İnsanı seviyoruz ve bu sevgiyi yaşamak ve büyütmek adına bilim, sanat ve felsefeyi herkes için ortak payda olarak görüyoruz.

Çocuklara, neyi sevdiklerini, neye ilgili olduklarını, neye yetenekli olduklarını bulmaları ve kendilerini var etmeleri için arkadaşlık ediyoruz. Çocukların kendileri olabilmelerine yardımcı olacak bir ortamı, imece usulü yaratmaya çalışıyoruz. Kısacası sevgisini, dostluğunu, bilgi ve becerisini paylaşmak isteyen ve çoğunluğu üniversite öğrencisi gönüllüler ile bilim, sanat ve felsefe alanlarında kendini keşfetmeye istekli çocukları bir araya getiriyoruz. Böyle bir faaliyetin gönüllüler için, çocuklar için, mahallemiz için, en nihayetinde insan için iyilikler getireceğine inanıyoruz.

Ne yapıyoruz?

Mahallemizde ve civarında yaşayan 8-12 yaş arasındaki çocuklarla bilim, sanat ve felsefe alanlarında gönüllü atölyeler ve toplu etkinlikler yapıyoruz. Atölyelerimiz resim, fotoğraf, stop-motion, gitar, bağlama, ritim, matematik, piyano, keman, minyatür, tasarım, mandolin, ahşap, bilişim-yazılım, elektro-mekanik, kil-heykel, iğne-iplik, tiyatro-drama, zekâ oyunları, felsefe ve origami gibi konu ve alanlarda gerçekleşiyor. Çocuklar ilgilerine ve yeteneklerine göre kendi atölyelerini seçiyorlar ve bizler de gönüllü kolaylaştırıcılar olarak onlarla haftada en az bir saat olacak şekilde atölyelerimizi sürdürüyoruz.

Toplu etkinlikler ise tek seferlik oluyor. Müze ziyaretleri, tiyatro etkinlikleri, doğa yürüyüşleri gibi kültürel ya da bilimsel geziler yapıyoruz ya da derneğimizde yine bilim, sanat ve felsefe alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

Çocuklar Şimdilik’e katılmak istediklerinde, mevcut atölyelerden birini ya da birkaçını seçip çalışmalara başlayabiliyorlar. Eğer bir vakit sonra o atölyeyi sevmediklerini, ilgi duymadıklarını düşünürlerse, istedikleri başka bir atölyeye devam edebiliyorlar. Eğer bir çocuk mevcut atölyeler dışında bir atölye olmasını diliyorsa, biz de hemen kolları sıvayıp o atölyenin hazırlığına başlıyoruz. Örneğin bir çocuk bize, “ben keman çalmak istiyorum” diyor, biz de ona hem bir keman tedarik ediyoruz hem de keman öğrenmesine yardımcı olacak bir gönüllü buluyoruz.

Gönüllüler, atölye kolaylaştırıcısı olarak Şimdilik’e katılmak istediklerinde, tüm hazırlıkları yapıyoruz ve atölye hazır olduğunda duyurumuzu yapıp çocukların katılımını bekliyoruz.

Neden yapıyoruz?

İnanıyoruz ki her insanın, sevgi ve şefkat ortamında büyümeye, dilediklerini öğrenmeye hakkı vardır. Bu haklar, İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde tanınmış ve taraf olan devletlerin yerine getirmekle sorumlu olduğu haklardır. En önemlisi de bu hakların tanınmasında hiçbir ayrım gözetilmemesidir. Bizim de en çok kıymet verdiğimiz şey, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesle bilim, sanat ve felsefe temelinde buluşabilmek ve çocukların, dünyayı ve içinde bulundukları toplumu, tüm farklılıkları ve çokluklarıyla görebilmelerine yardımcı olmaktır. Dolayısıyla Şimdilik bir “eğitim” projesi değil, bir yaşam yolculuğudur. Çocuklara bir şeyler öğretmekten, onları eğitmekten ziyade, “onlarla birlikte” öğrenme süreçlerini deneyimleme pratiğidir.

Biliyoruz ki her insan özeldir. Farklı bilişsel ve fiziksel yetenekleri vardır. Eğer çocukların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olursak, eğer onları kendi yeteneklerine uygun araçlarla ve öğrenme / deneme ortamıyla buluşturabilirsek, sahip oldukları potansiyellerini, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini korumalarına ve geliştirmelerine destek olabiliriz. Hiç şüphesiz bu, tüm insanlık olarak bizim zenginliğimiz olur.

Nasıl yapıyoruz?

Çok basit: Sevgiyle, dostlukla ve neşeyle… Evet, çocuklara verecek en değerli varlığımızın sevgi, dostluk ve neşe olduğuna inanıyoruz. Çocuklara saygıyla yaklaşıyoruz. Çocuk katılımını en öncelikli değerimiz olarak görüyoruz. Çocukların, atölyelerin bütün aşamalarında söz sahibi, karar verici, uygulayıcı olmalarına alan açıyoruz. Bunların, yalnızca bilim, sanat ve felsefe yolculuğuna değil, bütün hayat yolculuğuna eşlik edecek temel duygular olduğunu düşünüyoruz.

İlkelerimiz

Gönüllüsü olduğumuz işin farklı bir yönteminin olduğunu düşünüyoruz. Bu özgünlüğü, belirlediğimiz beş ilkeyle özetleyebiliriz:

1) Derinlik: Birebir çalışmalar.

İlk hedefimiz, her çocukla birebir çalışmalar yapmak ve çocukların istediği çalışma alanında yalnızca kendilerine özel bir zaman ve öğrenim/deneyim ortamı sağlayabilmek. Çocukların pasif değil, aktif bir öğrenim süreci yaşamalarını istiyoruz. Bu modelin bizi ikinci hedefimize ulaştıracağına inanıyoruz.

2) Süreklilik: Kalıcı bir birlikte öğrenme süreci ve yerleşik bir dostluk ilişkisi.

Böyle bir gönüllü faaliyeti, ODTÜ’nün en yakınındaki mahallemizde yapmayı çok önemsiyoruz. Burada, etkinliklerimizin hitap edeceği yeterince çocuk olduğunu ve ODTÜ’deki yahut Ankara’daki bilim, sanat ve felsefe alanlarında bilgili, yetenekli ama en önemlisi gönüllü insanların tüm çocuklara yetecek sayıda olduğunu biliyoruz. Önemli olan onları yerleşik bir etkinlik alanında, sürekliliği sağlayarak bir araya getirebilmek. Böylece çocuklar, sürekli gelip gidebilecekleri bir yerde yıllar süren bir sürecin öznesi olma ve gönüllülerle kalıcı bir dostluk ilişkisi geliştirme imkânı buluyorlar.

3) Eşitlik: Ne Yapıyorsak yarı yarıya.

Biz, çocuklara bir şey öğretme yahut onları eğitme iddiasında ve çabasında değiliz. Gerçek öğrenmenin, yalnızca severek, isteyerek, öznel bir çaba ve gayretle, deneyimin içinden mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden çalışmalarımıza “etüt”, “kurs” ya da “ders” demek yerine, “atölye” demeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden çocukların kendi iç seslerini duyabilmeleri için ifade alanları bulmaları konusunda “yardımcı olma”nın gönüllüsüyüz.

4) Hafiflik: El birliğiyle, damla damla.

Bütün gönüllülerimiz ve çocuklarımız yalnızca sevdikleri ve istedikleri için Şimdilik’teler. Diyoruz ki kim ne kadar zaman ayırabilir, ne kadar emek harcayabilirse… Biliyoruz ki el birliğiyle her şeyi yapabiliriz, umuyoruz ki damla damla birikebiliriz.

5) Bağımsızlık: Kendi kendimize, herkes için.

Son olarak biz, bu dört ilkenin de gösterdiği üzere, bağımsız bir topluluğuz; herhangi bir kurumun, partinin, ideolojinin, cemaatin yahut örgütün bir alt ya da yan kolu değiliz. Biz, kendi kendimizeyiz ve hep birlikte iyiden, güzelden, sevgiden, insandan yanayız.