Şimdilik’ten İlgilere: Çocuklarla Yetişmek

4-5 Ocak 2020

Çağdaş Sanatlar Merkezi

Ankara

Açıklamalı Program

4 Ocak 2020, Cumartesi

10.00-10.45 Dünya Gözüyle Çocuk – Onur Eylül Kara (Akademisyen)

Çocukluğun tarihine baktığımızda, çocukluğa dair algının, çocukluk tanımının ve çocukların toplum içindeki rollerinin değiştiğini kolaylıkla görebiliyoruz. Bu değişimin ardındaki dinamikleri incelediğimizdeyse, çocukların ve çocukluk konusunun kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal boyutlarıyla dünya tarihinde çok önemli bir yer tuttuğunu anlıyoruz. Bu konu bugün de önemini koruyor; bugünkü dünyanın “gerçek”liği içinde çocukluğu ve çocukları yeniden düşünmemizi bekliyor.

10.45- 11.00 Ara

11.00-11.20  Fikir Paylaşımı

11.30-12.15 Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Çabası: Çocuk Hakları – Ezgi Koman (FİSA Çocuk Hakları Merkezi)

Dünyanın büyük sorunlarını çocuklar da derinden yaşıyor; ekonomik istismarla, çocuk ticaretiyle, zorunlu göçle karşı karşıya kalıyorlar. Çocukların yaşama, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik ve onurlu yaşama haklan ihlal ediliyor. Yoksul ya da zengin tüm çocuklar, bu ihlallerden payını alıyorken, çocuk hakları hareketi ve fikri bu ihlallerin önüne geçebilir mi? Gerçekten bir işe yarar mı? Dünyanın çocuklara yönelik bu muamelesi değişir de çocuklar için daha iyi bir dünya mümkün olur mu? Çocuk hakları, dünyanın çocuklara ilişkin “kötü” muamelesinin derinden değişmesi için insan haklarına temellenen bir “talep” sunuyor. Her çocuk için daha iyi bir dünya, eşitlik ve adalete yönelik bu talebin yüksek sesle söylenmesini önemsiyoruz.

12.15- 12.30 Ara

12.30-13.00  Fikir Paylaşımı

13.00- 14.00 ÖĞLE ARASI

14.00-14.45 Çocuk Katılımı: Birlikte Yaşamak – Hüner Aydın (Psikolojik Danışman / Tilki Uykusu)

Yaşama kendi sesiyle, eylemiyle katılmak canlılar için bir ihtiyaç ve hak olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla birlikte yaşamak, yalnızca yetişkinlerin birbirleri için ve beraberce arzuladıkları, tahayyül ettikleri şeyden fazlasıdır. Yetişkin merkezli hayatlarımızı çocuklarla eşit ilişkilendiğimiz zeminlere dönüştürmek; çocukların söz hakkında, yaşama paydaş oluşunda sorumluluklarımızı konuşmak mühimdir. Çocukların kendilerini ilgilendiren süreçlerde ve yaşam alanlarında (okul, ev, mahalle vs.) söz hakkını, karar mekanizmalarına katılımını tanımayı; çocuğun katılımına yönelik hak temelli iletişim yollarını konuşmayı istiyoruz.

14.45-15.00 Ara

15.00-15.20 Fikir Paylaşımı

15.30-16.15 Gönülden İletişim – Esra Debreli Deniz (Topluluk Süreçleri Kolaylaştırıcısı / Hikâye Anlatıcısı)

Gönülden İletişim;kendimizi ifade etme ve başkalarını dinleme biçimimizi gönül perspektifine oturtmamız için bize rehberlik eder.Sevgiyi iletişimimize taşımak, kendimizi ifade etmek ve birbirimizi can kulağıyla duymak için iletişimde hangi dinamiklere odaklanabiliriz?

5 Ocak 2020, Pazar

10.00-10.45

Çocuklarla Çatışma Çözümü – Birsen Civelek (Uzman Psikolog)

Çatışma deyince aklımıza neler geliyor? Aile içinde çatışmaların olması neyin habercisi? Peki ebeveyn olarak sınır koyarken ve çocuklara sorumluluklar verirken şefkatli olmak mümkün mü? Bu oturumda tüm bu soruları yaşamlarınıza dokunan yaklaşım ve pratik uygulamalarla cevaplayacağız. Değişime ve öğrenmeye açık ebeveynleri bekliyoruz.

10.45- 11.00 Ara

11.00-11.20  Fikir Paylaşımı

11.30-12.15 Mutlu ve Başarılı Çocuklar: Ebeveyn Tutumları – Gözde Baç Yıldırım (Psikolojik Danışman)

Çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde ve “sorun çözme, stresle baş etme” gibi  belli başlı yaşam becerilerini geliştirmelerinde ebeveynlerin katkısı yadsınamaz. Çocukları büyürken ebeveynlerin takındıkları tutumlar, çocukların ileriki yaşlarda mutlu ve başarılı birer birey olmaları adına büyük önem taşımaktadır. O halde, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirebilmek için, genel olarak çocukluk döneminde, özel olarak ise yaşamın en zor dönemlerinden bir olan ergenlik döneminde, uygun ebeveyn tutumları nasıl olmalıdır?

12.15- 12.30 Ara

12.30-13.00  Fikir Paylaşımı

13.00- 14.00 ÖĞLE ARASI

14.00-14.45 Cinsel Sağlık Eğitimi: Tutum ve Yaklaşımlar – Zeynep Kayacan (Cinsel Sağlık Eğitmeni / TAPV)

Cinsellik insan gelişiminin önemli bir parçasıdır. Özellikle, bedenin çocukluktan çıkıp hızla gelişmeye başladığı ergenlik dönemiyle birlikte daha önemli hale gelir. Küçük yaşlardan itibaren yaşa ve gelişim dönemi özelliklerine uygun olarak verilen cinsel eğitim, çocuğu bu karmaşık sürece hazırlar, ergenlik döneminde yaşayacağı değişimlerle baş etmesini kolaylaştırır, bilgi düzeyini ve farkındalığını yükselterek riskli tutum ve davranışlardan korunma konusunda sorumluluk almasını destekler. Çocukluktan erişkinliğe geçerken negatif, birbiriyle çelişen ve kafa karıştırıcı mesajlarla karşılaşan çocuk ve ergenlerin, evde ebeveynleri ve okulda öğretmenleri tarafından doğru bilgi, tutum ve yaklaşımla desteklenmeleri önemlidir. Peki, cinsel eğitim neleri kapsar? Doğru tutum ve yaklaşım nasıl olmalıdır?

14.45-15.00 Ara

15.00-15.20 Fikir Paylaşımı

15.30-16.15 Şimdilik Deneyimi

Şimdilik Derneği’nde çocuklarla bilim, sanat ve felsefe alanlarında atölyeler sürdürüyoruz. Bu atölyelerde çocuklara, neyi sevdiklerini keşfetmelerine, kendilerine uygun alanlarda becerilerini geliştirmelerine, kısacası kendilerini tanımalarına yardımcı olmaya, kendimize ve çocuklara ifade alanları açmaya çalışıyoruz. Bu oturuma Şimdilik’teki deneyimleri merak eden, kendi ilgilendiği alanlarda çocuklarla çalışabilmeyi arzu eden, Şimdilik’te süregiden işlerin bir ucundan tutabilirim diyen, benzer pratikler içinde olup deneyimlerini / bilgisini paylaşabileceğini düşünen yahut sadece sohbete katılmak isteyen herkesi bekliyoruz.